aQura zorganiseert

Missie

aQura draagt bij aan een besparing op de indirecte zorgkosten waar de zorgaanbieders, de verzekeraars en cliënten van profiteren.

Feiten

  • Het besparingspotentieel van zorgaanbieders ligt gemiddeld tussen de 20%-25% en fluctueert per sector sterk. Het relatief grootste besparingspotentieel zit in de GGZ-DBC gefinancierde zorg.
  • De omvang van de niet-cliëntgebonden zorgkosten is groter dan op basis van huidige statistieken wordt gerapporteerd en het besparingspotentieel is dus enorm. De niet-cliëntgebonden zorgkosten bestaan voornamelijk uit zichtbare en onzichtbare overhead.
  • De zichtbare overhead binnen de zorg is gegroeid, doordat tussen de zorgvraag en het zorgaanbod continu spanning ontstaat. Dit wordt opgelost door ondersteuning buiten het zorgproces in plaats van adequate maatregelen in het zorgproces.
  • De voornaamste factoren van onzichtbare overhead (tijdverspilling) zijn: geen duidelijke visie op zorgbeleid en zorgregistratie, onvoldoende passende ondersteuning vanuit ICT en inadequaat toezicht op en optimalisatie van het zorgproces.

Visie

Elke zorgaanbieder een positieve Z-factor.

Met de Z-factor ziet u welk deel van uw budget naar daadwerkelijke zorg gaat en welk deel overhead is.

Door te zorganiseren helpt aQura de processen te optimaliseren waardoor er meer aandacht besteed kan worden aan echte zorg. Uiteindelijk levert dit een besparing op.

Benieuwd naar uw Z-factor?

Wij beogen kostenbesparing in zorginstellingen te realiseren door innovatieve oplossingen te bieden, zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder te lijden heeft. Dat is zorganiseren. Dat is aQura.