Links

Handige links naar andere websites

Adbeco Accountants • Belastingadviseurs

Accountants en belastingadviseurs in Emmen, Hoogeveen, Coevorden en China. Toonaangevend in accountancy, belastingen, auditing en financiële dienstverlening.


Zorgvisie

Hét Online Platform voor beleid en management in de zorg.


Jaarverslagen zorg

Zorginstellingen en instellingen voor Jeugdzorg moeten elk jaar verantwoording afleggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Deze website helpt u bij het opstellen en publiceren van uw jaarverantwoording.


CIBG

Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS bestaande uit zeven units ieder gericht op een specifiek gebied in de zorg.


Cervus Belastingadvies

Cervus is het belastingadvieskantoor met veel verstand en kennis van zorgspecifieke fiscale vraagstukken. aQura heeft met Cervus een strategische samenwerking.


Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan die toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars.


Careweb

Careweb is een webbased EPD, ECD zorgmanagement-applicatie waarbinnen patiëntendossiers, zorgregistratie (waaronder GBGGZ, G-GGZ, iWMO, Jeugd-GZ, WLZ, PGB) en een cliëntvolgsysteem zijn geïntegreerd.